Polityka prywatności

1 Informacje na temat gromadzenia danych osobowych

(1) W niniejszej polityce prywatności przedstawiono informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, kiedy użytkownik korzysta z naszej witryny.
Dane osobowe obejmują wszystkie informacje dotyczące użytkownika, takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail, zachowania użytkownika.

(2) Zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO administratorem jest:

HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Niemcy
Tel. +49 6049 95100
E-mail: info@hts-tentiq.com

Strona internetowa: www.hts-tentiq.com

(3) Imię, nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

Jörg Hagen
Jhcon.de
Veilchenweg 6a
30989 Gehrden
Niemcy
Tel. +49 5108 9090112
E-mail: hagen@jhcon.de
Strona internetowa: www.jhcon.de

(4) Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem wiadomości elektronicznych lub korzystając z formularza kontaktowego, przechowujemy przekazane przez niego dane (adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu), żebyśmy mogli odpowiedzieć na pytania. Kiedy nie ma już potrzeby przechowywania zebranych w ten sposób danych, usuwamy je, a jeżeli mamy prawny obowiązek zatrzymania tych danych – ograniczamy ich przetwarzanie.

(5) Jeżeli do realizacji części usług musimy skorzystać z pomocy osoby trzeciej lub chcielibyśmy wykorzystać dane użytkownika do celów marketingowych, przekażemy użytkownikowi szczegółowe informacje na temat tych procedur, jak opisano poniżej. Potwierdzimy także kryteria, z których korzystamy do ustalenia okresu przechowywania danych użytkownika.

2 Prawa użytkownika

(1) Użytkownikowi przysługują poniższe prawa w zakresie jego danych osobowych:
• Prawo do informacji
• Prawo do sprostowania lub usunięcia danych
• Prawo do ograniczenia przetwarzania
• Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
• Prawo do przenoszenia danych.

(2) Ponadto użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzoru nad ochroną danych na sposób, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe.

3 Sposób gromadzenia danych osobowych w czasie wizyt w witrynie

(1) Kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę w celach czysto informacyjnych, tj. kiedy się nie loguje, nie rejestruje ani nie przesyła nam informacji w inny sposób, nie gromadzimy żadnych danych osobowych, z wyjątkiem danych, które jego przeglądarka wysyła na nasz serwer. Aby użytkownik mógł skorzystać z naszej witryny, a my mogli zagwarantować jej stabilność i bezpieczeństwo (podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), musimy zgromadzić poniższe dane:
• adres IP
• data i godzina żądania
• różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
• szczegóły żądania (konkretna strona)
• stan dostępu / kod stanu protokołu HTTP
• ilości przekazywanych danych
• witryna, z której pochodzi żądanie
• używana przeglądarka
• system operacyjny i jego interfejs
• język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Kiedy użytkownik korzysta z naszej witryny, oprócz wyżej wymienionych danych nasza witryna przechowuje również pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę użytkownika na jego dysku twardym, które analizują konkretne informacje w oparciu o miejsce, w którym plik cookie jest zapisywany (przez nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać żadnych programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Pomagają nam ulepszyć witrynę i ułatwić jej obsługę.

(3) Sposób, w jaki korzystamy z plików cookie
a) Poniżej przedstawiono informacje dotyczące rodzajów plików cookie, z których korzysta ta witryna, i sposobu ich działania:
• tymczasowe pliki cookie (zob. pkt. b)
• trwałe pliki cookie (zob. pkt. c).

b) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki. Obejmują one sesyjne pliki cookie. Przechowują one identyfikator sesji, który jest używany do przypisania żądań przeglądarki użytkownika do danej sesji. Umożliwia to rozpoznanie komputera użytkownika podczas przeglądania naszej witryny następnym razem. Sesyjne pliki cookie są usuwane z chwilą wylogowania lub zamknięcia przeglądarki.

c) Trwałe pliki cookie są usuwane automatycznie po określonym czasie, który różni się w zależności od danego pliku cookie. Można usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

d) Istnieje możliwość skonfigurowania ustawień przeglądarki, aby na przykład odrzucała pliki cookie osób trzecich lub wszystkie pliki cookie. Należy jednak zauważyć, że może to spowodować brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcji witryny.

4 Inne funkcje i usługi świadczone przez naszą witrynę

(1) Oprócz zapewniania funkcji informacyjnej nasza witryna oferuje także wiele usług, którymi użytkownik może być zainteresowany. Aby uzyskać do nich dostęp, użytkownik powinien podać swoje dane osobowe, które będziemy mogli wykorzystać do świadczenia danej usługi; w tym zakresie zastosowanie mają wyżej wymienione przepisy dotyczące przetwarzania danych.

(2) Niekiedy do przetwarzania danych użytkowników korzystamy z pomocy usługodawców zewnętrznych. Zostali oni przez nas starannie wybrani, podlegają naszym poleceniom i są regularnie sprawdzani.

(3) Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), powiadomimy użytkownika o skutkach powyższego w opisie usługi.

4.1 Analiza – Google Analytics

(1) Ta witryna używa Google Analytics, usługi w zakresie analizy stron internetowych świadczonej przez Google, Inc. (zwana dalej „Google”). Google Analytics używa plików „cookie”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika i umożliwiających użytkownikowi korzystanie z witryny, która podlega analizie. Informacje zebrane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej witryny są wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku zastosowania anonimizacji adresu IP Google skróci adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu operatora witryny w celu dokonania analizy korzystania z witryny przez użytkownika, opracowania raportów dotyczących aktywności w witrynie i świadczenia usług związanych z witryną oraz korzystaniem z Internetu dla operatora witryny.

(2) Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

(3) Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie na swoim komputerze poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki, ale należy zauważyć, że w takim przypadku może nie mieć możliwości pełnego korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny. Użytkownik może również zapobiec przechwyceniu i przetwarzaniu przez Google zebranych przez pliki cookie danych związanych z korzystaniem przez niego z witryny, korzystając z poniższego łącza, skąd może pobrać i zainstalować wtyczkę do przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Ta witryna używa usługi Google Analytics o rozszerzeniu „_anonymizelp()”. Przetwarza ona adresy IP w skróconej formie, aby nie można ich było połączyć z osobą fizyczną. Jeżeli dane zgromadzone na temat użytkownika zostaną z nim powiązane, zostaną niezwłocznie usunięte, a dane osobowe – skasowane.

(5) Korzystamy z Google Analytics do analizowania sposobu wykorzystania naszej witryny i umożliwienia nam ciągłego doskonalenia. Korzystamy ze zgromadzonych danych statystycznych do ulepszania usług i uatrakcyjnienia oferty dla użytkowników. W wyjątkowej sytuacji, gdy dane osobowe zostaną przekazane do USA, Google podlega Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną do korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(6) Dostawca zewnętrzny: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki świadczenia usług: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, Podsumowanie dotyczące prywatności: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en i Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy.

4.2 Newsletter

(1) Użytkownik może zgodzić się na subskrypcję naszego newslettera, w którym znajdują się informacje na temat naszych najnowszych, interesujących ofert i usług. Szczegóły dotyczące tych towarów i usług znajdują się w formularzu zgody.

(2) W rejestracji w naszym newsletterze wykorzystano podwójną procedurę zgody. Oznacza to, że na adres e-mail podany przez użytkownika w czasie rejestracji wysyłamy wiadomość z prośbą o potwierdzenie, że użytkownik chce otrzymywać newsletter. Jeżeli użytkownik nie potwierdzi rejestracji w ciągu 48 godzin, jego dane są blokowane i po miesiącu automatycznie usuwane. Ponadto przechowujemy wszelkie adresy IP wykorzystywane przez użytkownika oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Procedura ta ma na celu potwierdzenie rejestracji przez użytkownika i wyjaśnienie ewentualnego nieprawidłowego użycia danych osobowych użytkownika.

(3) Do subskrypcji newslettera wystarczy podać adres e-mail. Podanie wszelkich innych danych jest dobrowolne, a dane te są wykorzystywane jedynie do spersonalizowania naszego kontaktu z użytkownikiem. Po otrzymaniu potwierdzenia od użytkownika będziemy przechowywać jego adres e-mail w celu wysyłania newsletterów. Podstawę prawną do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

(4) Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie newsletterów i anulować ich subskrypcję. Anulowania subskrypcji można dokonać, klikając łącze przesyłane w każdym newsletterze, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@hts-tentiq.com lub wysyłając wiadomość do osoby do kontaktu wymienionej w części Informacje prawne.

4.3 Dodatkowe funkcje

4.3.1 Osadzone nagrania wideo YouTube
(1) W naszej witrynie umieściliśmy nagrania wideo YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane w naszej witrynie.

(2) Kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę, portal YouTube jest informowany o tym, że użytkownik odwiedził daną podstronę w naszej witrynie. Ponadto otrzymuje dane wymienione w pkt. 3 niniejszej polityki. Ma to miejsce niezależnie od faktu, czy użytkownik ma konto użytkownika w portalu YouTube, na które jest zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do Google, jego dane zostaną dopasowane do jego konta. Jeżeli użytkownik nie chce, by jego dane zostały dopasowane do jego profilu w portalu YouTube, musi się wylogować przed kliknięciem przycisku. YouTube przechowuje dane użytkownika jako profil użytkowy i wykorzystuje je w celach reklamowych i do badania rynku lub w celu optymalizacji witryny. Analizę (obejmującą także użytkowników niezalogowanych) przeprowadza się, by zapewnić bardziej zindywidualizowaną reklamę oraz informować innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika w naszej witrynie. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia tego profilu; aby tego dokonać, powinien skontaktować się z portalem YouTube.

(3) Więcej informacji na temat sposobów i powodów gromadzenia oraz przetwarzania danych przez portal YouTube można znaleźć w polityce prywatności tego portalu. Zawiera ona też więcej informacji na temat praw użytkownika i sposobu zmiany ustawień w celu ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Firma Google przetwarza też dane osobowe użytkownika w USA i podlega Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3.2 Osadzone mapy Google
(1) W tej witrynie korzystamy z usługi Google Maps. Pozwala nam ona pokazywać użytkownikowi w witrynie interaktywne mapy, dzięki czemu mapy są wygodniejsze w użyciu.

(2) Kiedy użytkownik odwiedza naszą witrynę, firma Google jest informowana o tym, że użytkownik odwiedził daną podstronę w naszej witrynie. Ponadto otrzymuje dane wymienione w pkt. 3 niniejszej polityki. Ma to miejsce niezależnie od faktu, czy użytkownik ma konto użytkownika Google, na które jest zalogowany. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do Google, jego dane zostaną dopasowane do jego konta. Jeżeli użytkownik nie chce, by jego dane zostały dopasowane do jego profilu Google, musi się wylogować przed kliknięciem przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profil użytkowy i wykorzystuje je w celach reklamowych i do badania rynku lub w celu optymalizacji witryny. Analizę (obejmującą także użytkowników niezalogowanych) przeprowadza się, by zapewnić bardziej zindywidualizowaną reklamę oraz informować innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika w naszej witrynie. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec tworzenia tego profilu; aby tego dokonać, powinien skontaktować się z Google.

(3) Więcej informacji na temat sposobów i powodów gromadzenia oraz przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności tego portalu. Zawiera ona też więcej informacji na temat praw użytkownika i sposobu zmiany ustawień w celu ochrony prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Firma Google przetwarza też dane osobowe użytkownika w USA i podlega Tarczy Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3.3 Użycie czcionek internetowych
Na tych stronach wykorzystywana jest usługa Google Fonts. Google Fonts to usługa świadczona przez Google. Dostęp do tych czcionek internetowych następuje za pośrednictwem serwera, zazwyczaj serwera Google w USA. W chwili uzyskiwania dostępu do serwera przesyłane są też informacje o witrynach, które użytkownik odwiedził. Google przechowuje też adres IP przeglądarki urządzenia końcowego, za pomocą którego uzyskano dostęp do tych witryn. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w informacjach o polityce prywatności Google, które można pobrać tutaj: www.google.com/fonts#AboutPlace:about lub www.google.com/policies/privacy/

5 Kontrola nad danymi użytkownika

(1) Jeżeli użytkownik udzielił zgodę na przetwarzanie swoich danych, może ją wycofać w dowolnym momencie. Z chwilą powiadomienia o wycofaniu zgody nie możemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika.

(2) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika opiera się na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu, użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania. Może to mieć miejsce zwłaszcza, gdy przetwarzanie nie jest wymagane do realizacji zawartej z użytkownikiem umowy, co będzie w każdym przypadku przez nas zaznaczone w kolejnym opisie funkcji. Jeżeli użytkownik wnosi sprzeciw, powinien podać przyczyny, dla których nie powinniśmy przetwarzać jego danych osobowych w sposób, w jaki to robimy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zbadamy kwestię i dostosujemy sposób przetwarzania danych użytkownika, zaprzestaniemy przetwarzania albo wyjaśnimy prawnie uzasadniony interes, zgodnie z którym będziemy nadal przetwarzać dane użytkownika.

(3) Użytkownik może w dowolnym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów reklamowych i do celów analizy danych. Sprzeciw dotyczący reklam prosimy wysyłać na poniższy adres e-mail: info@hts-tentiq.com.

6 Łącza zewnętrzne

W naszej witrynie znajdują się łącza prowadzące do zewnętrznych stron internetowych, które mogą być interesujące. Jeżeli nie jest to widoczne od razu, zwrócimy uwagę na fakt, że jest to łącze zewnętrzne. Operator witryny nie ma wpływu na treść ani wygląd stron innych usługodawców, w związku z czym zalecamy zapoznanie się z ich politykami prywatności. Gwarancje udzielone w niniejszym oświadczeniu o polityce prywatności nie mają zastosowania do tych stron zewnętrznych.

Stan na dzień 18.05.2018 r.